Quy cách thiết kế thẻ nhựa - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Khi thiết kế file in thẻ nhựa quý khách vui lòng lưu ý một số vấn đề sau:

- Kích thước: 8.6cm x 5.4cm (chuẩn iso)

- Hệ màu: CMYK

- Thiết kế bằng Photoshop: yêu cầu file độ phân giải phải 300dpi không được nhỏ hơn, hệ màu CMYK

- Thiết kế bằng phần mềm vector: yêu cầu hệ màu là CMYK, hình ảnh đưa vào file phải là kích thước thật và độ phân giải 300dpi hệ màu CMYK.

CÁCH CHỪA LỀ KHI THIẾT KẾ

Hướng dẫn thiết kế thể nhựa
Hướng dẫn thiết kế thể nhựa

- Thiết kế file đúng kích thước là 8.6cm x 5.4cm sau đó chừa lề mỗi cạnh là 0.2cm hoặc 0.1cm vân được, lý do chừa lề này là tránh trường hợp cắt mất nội dung của bản thiết kế, đối với phần background của thẻ thì thiết kế tràn hết thẻ.

- Không cần bo 4 góc cho thẻ, khi dập thẻ khuôn dập sẽ tự dập bo bốn góc.

- File gửi đi in phải convert hết font trong file thiết kế để khi gửi in không bị chạy font.

Quy cách thiết kế thẻ nhựa